Bedrijven – Businesscase opstellen

In een businesscase wordt de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven. In zo’n businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s.

Wij helpen bedrijven met hun businesscase, zoals:

  • Analyse vooraf
  • Opstellen
  • Actualiseren
  • Nacontrole

Met deze dienstverlening hebben we inmiddels een trackrecord opgebouwd bij zowel startende ondernemingen als bij gevestigde bedrijven. Zie verder hier.