Pensioen – Grensoverschrijdende Administratie

Wij hebben in de loop der jaren een trackrecord opgebouwd over de verschillende aspecten van grensoverschrijdende pensioenadministratie.

  • Letterlijk: wij hebben concrete ervaring in het opzetten en begeleiden van administraties van pensioenregelingen voor multinationals. Niet alleen het opzetten van een dergelijke entiteit, maar ook de praktische uitwerking in de bedrijfsvoering;
  • Figuurlijk 1: op basis van zowel jarenlange praktijkervaring als wetenschap van de technische mogelijkheden hebben wij een concrete visie hoe Tweede, Derde en Vierde Pijlerproducten ingericht zouden moeten worden;
  • Figuurlijk 2: op basis van zowel jarenlange praktijkervaring als wetenschap van de technische mogelikheden hebben wij een concrete visie hoe pensioenadministratie anno 2018 zou moeten plaatsvinden.