Nabestaandendesk ondernemers

Er zijn ondernemers die om verschillende redenen wel bij hun overlijden stil hebben gestaan. Maar dat wil niet zeggen dat de nabestaanden probleemloos het overlijden van de ondernemer kunnen verwerken.

Er is ook een zakelijk probleem: wie zorgt er voor dat de onderneming als going concern wordt voortgezet: de omzet intact blijft, het personeel gemotiveerd blijft en aan de lopende verplichtingen wordt voldaan.

Er is behoefte is aan een ontzorgproduct voor nabestaanden van een ondernemer:

  • Richting familie is dit een vertrouwenspersoon die tijdelijk de (operationele) honeurs van de overleden ondernemer overneemt.
  • Deze professional kan als linking pin fungeren tussen familie en het team van externe deskundigen: de executeur, de huisaccountant, de advocaat, de bankier en de fiscalist. Zo kan deze professional als kwartiermaker fungeren die het voorwerk doet om de gevraagde financiĆ«le gegevens tijdig, juist en volledig boven water te krijgen.

Voor een uitvaartverzekeraar hebben we een dergelijke Nabestaandendesk Ondernemer ingericht.

Terug