Optimaliseren bedrijfsprocessen

Leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Ook is er nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Ombouwen van vastgoed kan een oplossing bieden. Wij hebben een bedrijf bijgestaan die zich gespecialiseerd heeft in de transformatie van leegstaand vastgoed naar nieuwe woningen en/of kantoren. Door hun eigen succes waren zowel interne aansturingslijnen als interne bedrijfsprocessen verzand geraakt.

We hebben de Administratieve Organisatie & Interne Controle van dit bedrijf geanalyseerd en (waar nodig / gewenst) ook verbeteringen aangebracht. Met een hands-on mentaliteit hebben we samen met de opdrachtgever:

  • De processen beschreven;
  • De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau beschreven;
  • De risico’s en maatregelen van interne controle vastgelegd;
  • De kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking vastgelegd;
  • Managamentrapportages rondom processen, risico’s en interne controle vastgelegd.

Met deze nieuwe beschrijving wist het bedrijf weer wie verantwoordelijk is voor welke opdrachten, hoe dit vervolgens gemonitord wordt en waar de kansen liggen voor nieuwe markten.

Terug