Achterstand mutaties verzekeraar

Een Nederlandse verzekeraar was door de toezichthouder erop gewezen dat de achterstand op een specifieke mutatie inmiddels te lang was geworden. De bewuste verzekeraar heeft geprobeerd om de mutaties handmatig te verwerken. Echter:

  • De onderliggende data voor de desbetreffende mutatie is opgeslagen in verschillende bronnen. Alleen al om de gevens van één mutatie fysiek op het bureau van de verwerker te krijgen vraagt (te veel) tijd.
  • De onderliggende data is niet altijd consequent. Ze kunnen elkaar tegenspreken en/of er zitten gaten in de tijdlijn.
  • De verzekeraar had vooralsnog geen plan om een herhaling van een dergelijk oplopen van achterstallige mutaties in de toekomst kon worden voorkomen.

Samen met twee gerenommeerde partners heeft Inventiv dit stuwmeer aan achterstallige mutaties (zo veel mogelijk) geautomatiseerd verwerkt. Inclusief een volledige audittrail. Daarnaast heeft Inventiv een beschrijving achtergelaten hoe de werkprocessen beter ingericht kunnen worden om een herhaling van een dergelijke achterstand in de toekomst voorkomen kan worden.

Terug