Inventiv BV staat voor: “Met slimme en snelle oplossingen grote en kleine complexe problemen kunnen oplossen“.

Veel organisaties kampen nog met problemen die soms meer of minder complex zijn, maar meestal onder tijdsdruk moeten worden opgelost. Het binnen bepaalde tijdsvakken moeten voldoen aan wet- en regelgeving is hier meestal debet aan. Vaak zijn deze problemen IT-gerelateerd. 

De eerste impuls is dan om de bekende, meestal grote, IT-ondernemingen of consulting bureaus in te schakelen. Vaak wordt men geconfronteerd met trage besluitvorming, hoge tarieven en niet aan resultaat gekoppelde contracten. Projecten lopen regelmatig uit en de opdrachtgever is uiteindelijk het slachtoffer. Verder wordt vaak de oplossing gezocht in het leveren van door de opdrachtgever niet te doorgronden oplossingen. Achteraf blijkt dan dat budgetten zijn overschreden en dat het probleem op een veel simpeler en goedkopere manier had kunnen worden opgelost.

Inventiv BV is de organisatie die op het snijvlak van IT en business in staat is de problemen op te lossen, waarvan men eerst had gedacht ze alleen te kunnen oplossen door het inhuren van grote dure IT en Consulting organisaties. Hiervoor biedt Inventiv BV simpele, intelligente en snelle oplossingen. 

Referenties zijn op verzoek te leveren.

Inventiv logo