Pensioen – Basiscursus

De Basiscursus Pensioen bestaat uit 10 dagdelen en is bedoeld als basis voor de professional die in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met pensioen, maar geen pensioenspecialist is. Denk (bijvoorbeeld) aan een ICT-er, lid Ondernemingsraad of een CAO-onderhandelaar.

Na afronding van deze cursus is de deelnemer in staat de complexe wereld van pensioenen te doorgronden en als gesprekspartner op professioneel niveau werkzaam te zijn binnen het pensioendomein. Klik hier voor meer infomatie.