Inventiv meeting

Wij helpen u om uw concept verder uit te werken in een business case. Dat doen we (bijvoorbeeld) met het aanbieden van de volgende diensten:

  • Analyse vooraf
  • Opstellen
  • Actualiseren
  • Nacontrole

Met deze dienstverlening hebben we inmiddels een trackrecord opgebouwd bij zowel startende als gevestigde bedrijven.